• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Máy phát điện 3 pha 5KVA

Máy phát điện dự phòng 3 pha 5KVA Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh

18, Tháng Một 2013
Tên Dự án: Cung cấp 05 Máy phát điện 3 pha 5KVA cho Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu ...