'Price', 'desc' => 'Price of the product.( Use your default currency symbol)', 'id' => $prefix.'price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'On discount sale?', 'desc' => 'Check if the product is on discount sale', 'id' => $prefix.'discount', 'type' => 'checkbox' ), array( 'label' => 'Price before discount', 'desc' => 'Price of the product before discount. Should be higher than the current price.', 'id' => $prefix.'disc-price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'Cart shortcode', 'desc' => 'copy paste the add-to-cart shortcode here ', 'id' => $prefix.'cartcode', 'type' => 'textarea' ), array( 'label' => 'On feature', 'desc' => 'Check if the product is on featured', 'id' => $prefix.'featured', 'type' => 'checkbox' ), ); // enqueue scripts and styles, but only if is_admin if(is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery-ui-datepicker'); wp_enqueue_script('jquery-ui-slider'); wp_enqueue_script('custom-js', get_template_directory_uri().'/js/custom-js.js'); wp_enqueue_style('jquery-ui-custom', get_template_directory_uri().'/css/jquery-ui-custom.css'); } // add some custom js to the head of the page add_action('admin_head','add_custom_scripts'); function add_custom_scripts() { global $custom_meta_fields, $post; $output = ''; echo $output; } // The Callback function show_custom_meta_box() { global $custom_meta_fields, $post; // Use nonce for verification echo ''; // Begin the field table and loop echo ''; foreach ($custom_meta_fields as $field) { // get value of this field if it exists for this post $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true); // begin a table row with echo ''; } // end foreach echo '
'; switch($field['type']) { // text case 'text': echo '
'.$field['desc'].''; break; // textarea case 'textarea': echo '
'.$field['desc'].''; break; // checkbox case 'checkbox': echo ' '; break; // select case 'select': echo '
'.$field['desc'].''; break; // radio case 'radio': foreach ( $field['options'] as $option ) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // checkbox_group case 'checkbox_group': foreach ($field['options'] as $option) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // tax_select case 'tax_select': echo '
Manage '.$taxonomy->label.''; break; // post_list case 'post_list': $items = get_posts( array ( 'post_type' => $field['post_type'], 'posts_per_page' => -1 )); echo '
'.$field['desc'].''; break; // date case 'date': echo '
'.$field['desc'].''; break; // slider case 'slider': $value = $meta != '' ? $meta : '0'; echo '

'.$field['desc'].''; break; // image case 'image': $image = get_template_directory_uri().'/images/image.png'; echo ''; if ($meta) { $image = wp_get_attachment_image_src($meta, 'medium'); $image = $image[0]; } echo '
 Remove Image
'.$field['desc'].''; break; // repeatable case 'repeatable': echo '+
    '; $i = 0; if ($meta) { foreach($meta as $row) { echo '
  • ||| -
  • '; $i++; } } else { echo '
  • ||| -
  • '; } echo '
'.$field['desc'].''; break; } //end switch echo '
'; // end table } /* function remove_taxonomy_boxes() { remove_meta_box('categorydiv', 'post', 'side'); } add_action( 'admin_menu' , 'remove_taxonomy_boxes' ); */ // Save the Data function save_custom_meta($post_id) { global $custom_meta_fields; // verify nonce if (!wp_verify_nonce($_POST['custom_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) return $post_id; // check autosave if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) return $post_id; // check permissions if ('page' == $_POST['post_type']) { if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) return $post_id; } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { return $post_id; } // loop through fields and save the data foreach ($custom_meta_fields as $field) { if($field['type'] == 'tax_select') continue; $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = $_POST[$field['id']]; if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old); } } // enf foreach // save taxonomies $post = get_post($post_id); $category = $_POST['category']; wp_set_object_terms( $post_id, $category, 'category' ); } add_action('save_post', 'save_custom_meta'); ?> Máy phát điện chạy dầu diesel 1 pha 12Kw | Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện UPS Hyundai
  • 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437
DHY60KSE

Máy phát điện chạy dầu diesel 1 pha 12Kw

Ngày: 26, Tháng Một 2016

Model: DHY13KSEm

Hãng sản xuất: Hyundai

Nhập khẩu nguyên chiếc

Vỏ chống ồn đồng bộ

Tình trạng: Còn hàng, mới 100%.

Giá: Call now

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấu hình Thông số
Công suất chế tạo chạy liên tục 12 KVA
Công suất chế tạo chạy dự phòng 13.2 KVA
Hệ số công suất 1
Tần số làm việc 50 Hz
Điện thế 220V
Tốc độ quay 1.500 vòng/phút
Thời gian hoạt động liên tục có thể 13 giờ
Độ ồn với khoảng cách 7m tính từ tâm máy 65 dB
 Động cơ Máy phát điện chạy dầu diesel 12 Kw
Model HYUNDAI HY485
Loại động cơ Đốt trong, phun nhiên liệu trực tiếp, 4 kỳ, buồng đốt thống nhất.
Nhiên liệu sử dụng Diezel thông dụng
Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 100% tải 3.4  lít/giờ
Công suất liên tục 17 Kw
Số xi lanh 4 xi lanh
Hệ thống nạp khí Nạp khí qua hệ thống lọc gió, qua le gió vào thẳng buồng đốt
Hệ thống làm mát Làm mát tuần hoàn bằng nước kết hợp với quạt gió đầu trục
Hệ thống nhiên liệu Bơm cao áp trực tiếp, có hệ thống lọc dầu và hệ thống bơm cao áp.
Hệ thống bầu lọc nhiên liệu có thể thay thế màng lọc, hệ thống bình phun nhiên liệu áp suất cao
Hệ thống bôi trơn Bôi trơn cưỡng bức
Bơm dầu bôi trơn
Hệ thống xả khí Xả khí bằng hệ thống ống xả, ống xả gắn với động cơ thông qua khớp nối mềm, được đặt trong buồng thoát nhiệt của vỏ chống ồn, đưa ra ngoài bằng ống pô dài giúp giảm thiểu lượng khói và tiếng ồn.
Hệ thống khởi động Khởi động bằng động cơ đề, bình Ắc qui 1x12V-120Ah
Hệ thống dừng máy Tắt máy bằng điện, cuộn dây dừng động cơ 12VDC
Kiểu lọc gió Kiểu lọc gió tách rời có thể tháo lắp để sửa chữa và thay thế dễ dàng
ĐẦU PHÁT Máy phát điện chạy dầu diesel 12 Kw
Model HYUNDAI 184E
Số pha 1 pha – 2 dây
Công suất phát liên tục 15.0 KVA
Công suất phát dự phòng 18  KVA
Tần số 50Hz
Điều chỉnh điện áp Tự động điều chỉnh điện áp  (AVR)
Dòng tải tối đa 57 A
Độ cách điện Cấp H
Độ méo điện áp ra ≤ 5%
Thời gian ổn định điện áp ≤ 05 giây
Thời gian ổn định tần số ≤ 08 giây

Đặt mua sản phẩm