• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Máy phát điện dự phòng cho Ngân hàng No&PTNT Bà Rịa Vũng Tàu

20, Tháng Hai 2013

Tên Dự án:  Cung cấp 01 Máy phát điện dự phòng cho Ngân hàng No&PTNT Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Ngân hàng No&PTNT Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Tháng 11 – 2010

Phạm vi cung cấp: 01 Máy phát điện chạy dầu diesel 3 pha 40KVA (32Kw) – Hyundai DHY45KSE

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện và tủ ATS: