• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Máy phát điện dự phòng 3 pha 5KVA Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh

18, Tháng Một 2013

Tên Dự án: Cung cấp 05 Máy phát điện 3 pha 5KVA cho Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh

Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh

Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: Tháng 06 – 2010

Phạm vi cung cấp: 05 Máy phát điện 3 pha 5KVA chạy dầu diesel – Hyundai DHY6000SE-3

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện và tủ ATS: