• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Máy phát điện cho Công ty CP Công nghệ và kỹ thuật Á Châu

14, Tháng Một 2013

Tên Dự án: Cung cấp 01 Máy phát điện 3 pha 50KVA cho Công ty CP Công nghệ và kỹ thuật Á Châu

Chủ đầu tư: Công ty CP Công nghệ và kỹ thuật Á Châu

Địa điểm lắp đặt: Thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: Tháng 06 – 2010

Phạm vi cung cấp: 01 Máy phát điện 3 pha 50KVA (40Kw) chạy dầu diesel – Hyundai DHY55KSE

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện và tủ ATS: