• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Cung cấp máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3

1, Tháng Tám 2013

Tên Dự án:  Cung cấp máy phát điện cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: Tháng 02 – 2011

Phạm vi cung cấp: 23 Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện: