• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Cung cấp máy phát điện cho chi nhánh xăng dầu Hòa Bình

25, Tháng Một 2016

Thông tin dự án : Cung cấp máy phát điện cho chi nhánh xăng dầu Hòa Bình.

Chủ đầu tư : Công ty chi nhánh xăng dầu Hòa Bình.

MST : 0500232954-035

Giám đốc: TRỊNH QUANG KHANH / ĐỖ XUÂN HỒNG

Hợp đồng kí kết ngày 22/10/2015 gói thầu : Cung cấp 60 máy phát điện Hyundai model DHY 6000SE-3 lắp đặt cho hệ thống cây xăng do chi nhánh xăng dầu Hòa Bình yêu cầu.