• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Cung cấp bộ lưu điện Hyundai cho công ty Hoàng Thanh

26, Tháng Một 2016

Tên dự  án : Cung cấp bộ lưu điện Hyundai cho Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Hoàng Thanh.

Chủ đầu tư : Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Hoàng Thanh.

Địa điểm lắp đặt : 204 Pasteur, phường 6 quận 3, TP HCM.

Thời gian thực hiện : Tháng 12/2015.

Phạm vi cung cấp : 30 bộ lưu điện UPS HD – 1KT.