'Price', 'desc' => 'Price of the product.( Use your default currency symbol)', 'id' => $prefix.'price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'On discount sale?', 'desc' => 'Check if the product is on discount sale', 'id' => $prefix.'discount', 'type' => 'checkbox' ), array( 'label' => 'Price before discount', 'desc' => 'Price of the product before discount. Should be higher than the current price.', 'id' => $prefix.'disc-price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'Cart shortcode', 'desc' => 'copy paste the add-to-cart shortcode here ', 'id' => $prefix.'cartcode', 'type' => 'textarea' ), array( 'label' => 'On feature', 'desc' => 'Check if the product is on featured', 'id' => $prefix.'featured', 'type' => 'checkbox' ), ); // enqueue scripts and styles, but only if is_admin if(is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery-ui-datepicker'); wp_enqueue_script('jquery-ui-slider'); wp_enqueue_script('custom-js', get_template_directory_uri().'/js/custom-js.js'); wp_enqueue_style('jquery-ui-custom', get_template_directory_uri().'/css/jquery-ui-custom.css'); } // add some custom js to the head of the page add_action('admin_head','add_custom_scripts'); function add_custom_scripts() { global $custom_meta_fields, $post; $output = ''; echo $output; } // The Callback function show_custom_meta_box() { global $custom_meta_fields, $post; // Use nonce for verification echo ''; // Begin the field table and loop echo ''; foreach ($custom_meta_fields as $field) { // get value of this field if it exists for this post $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true); // begin a table row with echo ''; } // end foreach echo '
'; switch($field['type']) { // text case 'text': echo '
'.$field['desc'].''; break; // textarea case 'textarea': echo '
'.$field['desc'].''; break; // checkbox case 'checkbox': echo ' '; break; // select case 'select': echo '
'.$field['desc'].''; break; // radio case 'radio': foreach ( $field['options'] as $option ) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // checkbox_group case 'checkbox_group': foreach ($field['options'] as $option) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // tax_select case 'tax_select': echo '
Manage '.$taxonomy->label.''; break; // post_list case 'post_list': $items = get_posts( array ( 'post_type' => $field['post_type'], 'posts_per_page' => -1 )); echo '
'.$field['desc'].''; break; // date case 'date': echo '
'.$field['desc'].''; break; // slider case 'slider': $value = $meta != '' ? $meta : '0'; echo '

'.$field['desc'].''; break; // image case 'image': $image = get_template_directory_uri().'/images/image.png'; echo ''; if ($meta) { $image = wp_get_attachment_image_src($meta, 'medium'); $image = $image[0]; } echo '
 Remove Image
'.$field['desc'].''; break; // repeatable case 'repeatable': echo '+
    '; $i = 0; if ($meta) { foreach($meta as $row) { echo '
  • ||| -
  • '; $i++; } } else { echo '
  • ||| -
  • '; } echo '
'.$field['desc'].''; break; } //end switch echo '
'; // end table } /* function remove_taxonomy_boxes() { remove_meta_box('categorydiv', 'post', 'side'); } add_action( 'admin_menu' , 'remove_taxonomy_boxes' ); */ // Save the Data function save_custom_meta($post_id) { global $custom_meta_fields; // verify nonce if (!wp_verify_nonce($_POST['custom_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) return $post_id; // check autosave if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) return $post_id; // check permissions if ('page' == $_POST['post_type']) { if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) return $post_id; } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { return $post_id; } // loop through fields and save the data foreach ($custom_meta_fields as $field) { if($field['type'] == 'tax_select') continue; $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = $_POST[$field['id']]; if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old); } } // enf foreach // save taxonomies $post = get_post($post_id); $category = $_POST['category']; wp_set_object_terms( $post_id, $category, 'category' ); } add_action('save_post', 'save_custom_meta'); ?>
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/dienmayhyundai.com/httpdocs/wp-content/themes/gv-3403/inc/add_meta_box.php:1) in /var/www/vhosts/dienmayhyundai.com/httpdocs/wp-includes/feed-rss2-comments.php on line 8
Bình luận cho Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện UPS Hyundai https://dienmayhyundai.com Phân phối độc quyền máy phát điện Hyundai 0975 24 34 37 Wed, 20 Jun 2018 15:57:28 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.20 Phản hồi cho Thông tin liên hệ bởi Vandoan https://dienmayhyundai.com/thong-tin-lien-he/#comment-530 Wed, 20 Jun 2018 15:57:28 +0000 http://localhost/wordpress/?p=51#comment-530 Huyndai dhy 4000 le

]]>
Phản hồi cho Thông tin liên hệ bởi Vandoan https://dienmayhyundai.com/thong-tin-lien-he/#comment-523 Thu, 22 Mar 2018 06:29:50 +0000 http://localhost/wordpress/?p=51#comment-523 Máy phát điện DHY 6000 LE

]]>
Phản hồi cho Máy phát điện đồng bộ 3 pha 5KVA bởi Nguyễn Văn Phước https://dienmayhyundai.com/products/may-phat-dien-dong-bo-3-pha-5kva-hyundai-dhy6000se-3/#comment-425 Fri, 07 Apr 2017 03:37:43 +0000 http://localhost/wordpress/?post_type=products&p=91#comment-425 cho xin giá máy Hyundai DHY10KSE 10KVA

]]>
Phản hồi cho Máy phát điện Hyundai DHY 9KSEm bởi A thuận https://dienmayhyundai.com/products/may-phat-dien-hyundai-dhy-9ksem/#comment-424 Fri, 31 Mar 2017 15:15:05 +0000 https://dienmayhyundai.com/?post_type=products&p=1389#comment-424 Máy phát này chạy dầu Điêzen 1 giờ hết bsi nhiêu lít vạy shop

]]>
Phản hồi cho Thông tin liên hệ bởi Lê Thanh Điền https://dienmayhyundai.com/thong-tin-lien-he/#comment-423 Thu, 01 Dec 2016 04:44:12 +0000 http://localhost/wordpress/?p=51#comment-423 Báo giá máy phát điện : HDY45KSE

]]>
Phản hồi cho Hệ thống phân phối – ĐIỆN MÁY HYUNDAI bởi Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật Tín Nghĩa https://dienmayhyundai.com/he-thong-phan-phoi-dien-may-hyundai/#comment-405 Thu, 03 Sep 2015 06:40:01 +0000 http://localhost/wordpress/?p=152#comment-405 Xin chào !
Hiện nay công ty chúng tôi đang quan tâm đến máy phát điện Huyndai mà Quý vị đang phân phối. Chúng tôi muốn Quý vị báo giá máy có công suất liên tục từ 60 – 100 kva 03 pha, trong báo giá cần nêu rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như năm sản xuất để chúng tôi làm việc với đối tác.
Mong nhận được hồi đáp sớm nhất của Quý vị.
Cám ơn

]]>
Phản hồi cho Thông tin liên hệ bởi vu quang huy https://dienmayhyundai.com/thong-tin-lien-he/#comment-384 Tue, 18 Aug 2015 04:04:30 +0000 http://localhost/wordpress/?p=51#comment-384 mua máy phát điện huyndai Mã hiệu: DHY385KE, công suất tối thiểu liên tục 350KVA có vỏ chống ồn + tự chuyển đổi nguồn tự động (¸ATS)4P-500A ( bao gồm toàn bộ: máy phát đồng bộ đầy đủ, bộ giảm chấn, bé mây, ống thoát khói, vận hành thử

]]>
Phản hồi cho Bộ lưu điện (UPS) Online 3KVA (2100W) bởi Crusigrama https://dienmayhyundai.com/products/bo-luu-dien-ups-3-kva-hyundai-online-ups-hd-3k1-2100w/#comment-380 Fri, 07 Aug 2015 17:24:55 +0000 http://localhost/wordpress/?post_type=products&p=98#comment-380 That saves me. Thanks for being so sebilnse!

]]>
Phản hồi cho Máy phát điện Hyundai DHY 120KSE bởi NGUYẾN VĂN HÙNG https://dienmayhyundai.com/products/may-phat-dien-hyundai-dhy-120kse/#comment-309 Wed, 15 Jul 2015 04:36:50 +0000 https://dienmayhyundai.com/?post_type=products&p=1413#comment-309 Tôi đang thiết kế Nhà máy nước cần có báo giá 02 máy phát điện, 01 máy chạy và 01 máy dự phòng Xin quý công ty cho xin báo giá và thông số kỹ thuaataatj kể cả Catalgue của máy phát Công suất liên tục là 31KVA 3 pha – 0.4KV

]]>
Phản hồi cho Máy phát điện công nghiệp ba pha 250KVA (200Kw) bởi Cao Anh Tuấn (Cảnh sát biển) https://dienmayhyundai.com/products/may-phat-dien-cong-nghiep-ba-pha-250kva-200kw/#comment-306 Tue, 07 Jul 2015 16:48:33 +0000 http://localhost/wordpress/?post_type=products&p=91#comment-306 Đề nghị quý công ty báo giá cho máy phát điện 3pha hãng Hyundai 25KVA và Model: Hyundai 20KVA. Chú ý Hàng nhập khẩu Hàn Quốc mới 100%.
TRÂN TRỌNG

]]>