• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Các giải pháp sử dụng nguồn điện dự phòng

5, Tháng Tám 2013

Máy phát điện Hyundai có giải pháp sản phẩm cho tất cả các nhu cầu về điện của quý khách. Phục vụ tốt nhất vào các ứng dụng và làm thế nào nguồn điện sẽ được sử dụng tốt nhất. Để tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi cung cấp và chúng tôi đã triển khai cho các khách hàng khác như thế nào, mời quý khách chọn một ứng dụng dưới đây:

Trường hợp khẩn cấp và nguồn điện dự phòng:

Thế giới ngày nay phụ thuộc vào nguồn điện để cho lưu lượng dữ liệu không bị gián đoạn thông tin liên lạc và dịch vụ. Các doanh nghiệp và các tổ chức trên toàn thế giới sử dụng hệ thống điện dự phòng từ Máy phát điện Hyundai cho hoạt động liên tục và phù hợp với môi trường Việt Nam và đảm bảo các hệ số an toàn. Các hoạt động nhiệm vụ quan trọng cũng dựa trên hệ thống của chúng tôi về mức độ đảm bảo có điện là 24/7.

Mức độ đáp ứng:

Nhanh chóng nhất, giải pháp điện linh hoạt là cần thiết để đáp ứng nhu cầu ở những giờ cao điểm. Hyundai cung cấp các bộ máy phát điện có lượng khí thải và độ ồn đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Đối với nhu cầu dự phòng theo mùa vụ hoặc ngắn hạn, chúng tôi cung cấp nhanh chóng, giải pháp cho thuê kinh tế.

Công suất dự phòng

Ở những nơi nguồn điện không có sẵn, không đáng tin cậy hoặc thiếu ổn định, máy phát điện Hyundai đã chứng minh hệ thống điện cung cấp cho phụ tải là rất kinh tế và sạch, phù hợp phục vụ cho cả các công nghiệp ở xa hoặc ngay giữa trung tâm thành phố.

Quản lý nguồn điện

Nếu công ty của Quý khách là đơn vị tiêu thụ một lượng điện lớn hàng tháng, việc quản lý sử dụng điện đúng cách của quý khách khi sử dụng điện lưới hoặc máy phát điện tại chỗ cũng có thể giảm được đáng kể chi phí. Và tại Việt Nam hiện nay thi máy phát điện tại chỗ trở thành một công cụ quan trọng quản lý kinh doanh.

Ví dụ về các giải pháp của chúng tôi tại nơi làm việc:

  • Trung tâm dữ liệu & Viễn thông
  • Bán lẻ và thương mại
  • Sản xuất
  • Thiết bị y tế
  • Các Tiện ích điện