• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Bảng giá máy phát điện chạy xăng

29, Tháng Bảy 2012
Bảng báo giá chi tiết máy phát điện chạy xăng Hyundai
(Công suất từ 1kw đến 13kw)
Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual
(Hướng dẫn sử dụng)
Máy phát điện Hyundai HY 14000LE – 12Kw – 13Kw
Máy phát điện Hyundai HY 11000LE – 7,5Kw – 8,5Kw
Máy phát điện Hyundai HY 12000LE – 8,5Kw – 9,5Kw
Máy phát điện Hyundai HY 9000LE – 6Kw – 6,6Kw
Máy phát điện Hyundai HY 7000LE – 5Kw – 5.5Kw
Máy phát điện Hyundai HY 6000LE – 4Kw – 4,4Kw
Máy phát điện Hyundai HY 6000L – 4Kw – 4,4Kw
Máy phát điện Hyundai HY 3100L – 2,5Kw – 2,8Kw
Máy phát điện Hyundai HY 3100LE – 2,5Kw -2,8Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2500LE – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2500L – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2000SEi – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2000Si – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 13000LE – 10kw – 11kw
Máy phát điện Hyundai HY 11KLE – 9kw – 10Kw

Quý khách xem thêm chi tiết tại các danh mục sản phẩm: