• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Bảng giá máy phát điện chạy dầu 3 pha

29, Tháng Tám 2013
Bảng báo giá chi tiết máy phát điện 3 pha chạy dầu diesel Hyundai
(Công suất từ 6KVA đến 500KVA)
Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual
(Hướng dẫn sử dụng)
Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3 – 6KVA – 6.6KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 10KSE – 10KVA – 11KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 12KSE – 13KVA – 14KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 15KSE – 15KVA – 17KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 20KSE – 20KVA – 22KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 25KSE – 25KVA – 28KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 30KSE – 31KVA – 34KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 40KSE – 35KVA – 40KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 45KSE – 40KVA – 45KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 55KSE – 50KVA – 55KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 60KSE – 55KVA – 60KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 70KSE – 60KVA – 66KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 80KSE – 70KVA – 77KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 90KSE – 80KVA – 90KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 120KSE – 110KVA – 120KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 160KSE – 145KVA – 160KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 200KSE – 180KVA – 200KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 250KSE – 225KVA – 250KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 275KSE – 250KVA – 275KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 300KSE – 300KVA – 330KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 360KSE – 320KVA – 360KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 410KSE – 380KVA – 410KVA
Máy phát điện Hyundai DHY 500KSE – 450KVA – 500KVA

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại các danh mục sản phẩm:

MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU DIESEL