• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Bảng giá Bộ lưu điện Hyundai – Inverter ups

31, Tháng Bảy 2012

 

Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT)
Inverter UPS Hyundai (Đầu vào một pha/Đầu ra một pha)
Bộ lưu điện Hyundai HDi-5K1 ( Công suất: 5KVA; 4KW) 25,288,350
Bộ lưu điện Hyundai HDi-8K1 ( Công suất: 8KVA; 6.4KW) 33,897,150
Bộ lưu điện Hyundai HDi-10K1 ( Công suất: 10KVA; 8KW) 45,196,200
Inverter UPS Hyundai  (Đầu vào ba pha/ đầu ra một pha)
Bộ lưu điện Hyundai HDi-8K3 ( Công suất: 8KVA; 6.4KW) 43,582,050
Bộ lưu điện Hyundai HDi-10K3 ( Công suất: 10KVA; 8KW) 53,266,950
Bộ lưu điện Hyundai HDi-15K3 ( Công suất: 15KVA; 12KW) 64,566,000
Bộ lưu điện Hyundai HDi-20K3 ( Công suất: 20KVA; 16KW) 86,088,000
Bộ lưu điện Hyundai HDi-30K3 ( Công suất: 30KVA; 24KW) 112,990,500
Bộ lưu điện Hyundai HDi-40K3 ( Công suất: 40KVA; 32KW) Call
Bộ lưu điện Hyundai HDi-60K3 ( Công suất: 60KVA; 48KW) Call
Bộ lưu điện Hyundai HDi-80K3 ( Công suất: 80KVA; 64KW) Call
Bộ lưu điện Hyundai HDi-100K3 ( Công suất: 100KVA; 80KW) Call