• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

bán máy phát điện hyundai 200KVA DHY200KSE

19, Tháng Hai 2016

Cung cấp máy  phát điện Hyundai DHY200KSE cho điện lực tỉnh Quảng Ninh để trang bị máy phát điện dự phòng cho cơ sở người có công của Tỉnh Quảng Ninh.

Thuộc gói thầu: Cung cấp trang thiết bị vật tư máy  móc cho cơ sở người có công tỉnh Quảng Ninh.