Line interactive UPS  Hyundai HD-500VA (500VA; 300W) >>Download HD-600VA (600VA; 360W) >>Download HD-800VA (800VA; 480W) >>Download HD-1000VA (1000VA; 600W)  >>Download HD-1200VA (1200VA; 720W)   >>Download Online UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha) HD-1K1 ( 1KVA; 700W) >>Download HD-2K1 ( 2KVA; 1400W) >>Download HD-3K1 (3 KVA; 2100W) >>Download HD-5K1 (5KVA; 3500W) >>Download HD-6K1 […]

  Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT) Inverter UPS Hyundai (Đầu vào một pha/Đầu ra một pha) Bộ lưu điện Hyundai HDi-5K1 ( Công suất: 5KVA; 4KW) 25,288,350 Bộ lưu điện Hyundai HDi-8K1 ( Công suất: 8KVA; 6.4KW) 33,897,150 Bộ lưu điện Hyundai HDi-10K1 ( Công suất: 10KVA; 8KW) 45,196,200 Inverter UPS Hyundai  (Đầu […]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37