Bảng báo giá chi tiết máy phát điện 3 pha chạy dầu diesel Hyundai (Công suất từ 6KVA đến 500KVA) Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual (Hướng dẫn sử dụng) Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3 – 6KVA – 6.6KVA Máy phát điện Hyundai DHY 10KSE – 10KVA – 11KVA Máy phát [...]

  Bảng báo giá chi tiết máy phát điện 1 pha chạy dầu diesel Hyundai (Công suất từ 2kw đến 28kw) Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual (Hướng dẫn sử dụng) Máy phát điện Hyundai DHY 28KSEm – 25Kw – 28Kw Máy phát điện Hyundai DHY 22KSEm – 20Kw – 22Kw Máy [...]

Tên model (Công suất) Giá (Chưa VAT) Máy phát điện Hyundai chạy diesel 3000rpm Máy phát điện Hyundai DHY 2500LE( Công suất: 2.0 đến 2.2KW) Call Máy phát điện Hyundai DHY 4000LE ( Công suất: 3.0 đến 3.3 KW) Call Máy phát điện Hyundai DHY 6000LE ( Công suất: 5.0 đến 5.5 KW) Call Máy [...]

Máy phát điện DHY 110KSE(100-110KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 120KSE(109-120KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 160KSE(145-160KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 200KSE(182-200KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 250KSE(227-250KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 300KSE(275-300KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 400KSE(375-400KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 500KSE(475-500KVA) >>Chi [...]

Máy phát điện DHY 10KSE(10-11KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 12KSE(13-14KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 15KSE(15-17KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 20KSE(20-22KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 25KSE(25-28KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 30KSE(31-34KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 45KSE(40-44KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 55KSE(50-55KVA) >>Chi [...]

Máy phát điện DHY9KSEm(8-8,8KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY11KSEm(10-11KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY13KSEm(12,13.2KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY18KSEm(16-17.6KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY22KSEm(20-22KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY28KSEm(25-27.5KW) >>Chi tiết

Máy phát điện DHY 2500LE(2.0-2.2KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 4000LE (3.0-3.3 KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 6000LE (5.0-5.5 KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 6000SE (5.0-5.5 KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 12000LE (9-10 KW) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 12000SE (9-10 KW) >>Chi tiết Máy phát điện [...]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975.24.34.37