Bảng báo giá chi tiết máy phát điện 3 pha chạy dầu diesel Hyundai (Công suất từ 6KVA đến 500KVA) Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual (Hướng dẫn sử dụng) Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3 – 6KVA – 6.6KVA Máy phát điện Hyundai DHY 10KSE – 10KVA – 11KVA Máy phát […]

Tên Dự án:  Cung cấp máy phát điện cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Hà Nam Thời gian thực hiện: Tháng 02 – 2011 Phạm vi cung cấp: 23 Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3 Hình ảnh triển khai lắp đặt […]

Máy phát điện DHY 110KSE(100-110KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 120KSE(109-120KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 160KSE(145-160KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 200KSE(182-200KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 250KSE(227-250KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 300KSE(275-300KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 400KSE(375-400KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 500KSE(475-500KVA) >>Chi […]

Máy phát điện DHY 10KSE(10-11KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 12KSE(13-14KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 15KSE(15-17KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 20KSE(20-22KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 25KSE(25-28KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 30KSE(31-34KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 45KSE(40-44KVA) >>Chi tiết Máy phát điện DHY 55KSE(50-55KVA) >>Chi […]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37