Tên Dự án:  Cung cấp máy phát điện cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Hà Nam Thời gian thực hiện: Tháng 02 – 2011 Phạm vi cung cấp: 23 Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3 Hình ảnh triển khai lắp đặt […]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37