Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT) Online UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha) Bộ lưu điện Hyundai HD-1K1 ( Công suất:  1KVA; 700W) 6,904,975 Bộ lưu điện Hyundai HD-2K1 ( Công suất:  2KVA; 1400W) 14,563,220 Bộ lưu điện Hyundai HD-3K1 ( Công suất: 3 KVA; 2100W) 19,800,240 Bộ lưu […]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37