Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT) Home UPS Hyundai Bộ lưu điện Hyundai HD-600H ( Công suất: 600VA; 480W) 2,295,680 Bộ lưu điện Hyundai HD-800H ( Công suất: 800VA; 640W) 3,335,910 Bộ lưu điện Hyundai HD-1400H ( Công suất: 1400VA; 1120W) 4,967,995 Bộ lưu điện Hyundai HD-2500H ( Công suất: 2500VA; 2KW) 6,994,650 Bộ […]

Tên model (Công suất) Giá (Chưa VAT)  Line interactive UPS  Hyundai Bộ lưu điện Hyundai HD-500VA ( Công suất: 500VA; 300W) 825,010 Bộ lưu điện Hyundai HD-600VA ( Công suất: 600VA; 360W) 896,750 Bộ lưu điện Hyundai HD-800VA ( Công suất: 800VA; 480W) 1,632,085 Bộ lưu điện Hyundai HD-1000VA ( Công suất: 1000VA; 600W)  2,062,525 […]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37