Bảng báo giá chi tiết máy phát điện 3 pha chạy dầu diesel Hyundai (Công suất từ 6KVA đến 500KVA) Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual (Hướng dẫn sử dụng) Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3 – 6KVA – 6.6KVA Máy phát điện Hyundai DHY 10KSE – 10KVA – 11KVA Máy phát […]

  Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT) Inverter UPS Hyundai (Đầu vào một pha/Đầu ra một pha) Bộ lưu điện Hyundai HDi-5K1 ( Công suất: 5KVA; 4KW) 25,288,350 Bộ lưu điện Hyundai HDi-8K1 ( Công suất: 8KVA; 6.4KW) 33,897,150 Bộ lưu điện Hyundai HDi-10K1 ( Công suất: 10KVA; 8KW) 45,196,200 Inverter UPS Hyundai  (Đầu […]

  Bảng báo giá chi tiết máy phát điện 1 pha chạy dầu diesel Hyundai (Công suất từ 2kw đến 28kw) Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual (Hướng dẫn sử dụng) Máy phát điện Hyundai DHY 28KSEm – 25Kw – 28Kw Máy phát điện Hyundai DHY 22KSEm – 20Kw – 22Kw Máy […]

Tên model (Công suất) Giá (Chưa VAT) Máy phát điện Hyundai chạy diesel 3000rpm Máy phát điện Hyundai DHY 2500LE( Công suất: 2.0 đến 2.2KW) Call Máy phát điện Hyundai DHY 4000LE ( Công suất: 3.0 đến 3.3 KW) Call Máy phát điện Hyundai DHY 6000LE ( Công suất: 5.0 đến 5.5 KW) Call Máy […]

Bảng báo giá chi tiết máy phát điện chạy xăng Hyundai (Công suất từ 1kw đến 13kw) Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual (Hướng dẫn sử dụng) Máy phát điện Hyundai HY 14000LE – 12Kw – 13Kw Máy phát điện Hyundai HY 11000LE – 7,5Kw – 8,5Kw Máy phát điện Hyundai HY […]

Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT) Home UPS Hyundai Bộ lưu điện Hyundai HD-600H ( Công suất: 600VA; 480W) 2,295,680 Bộ lưu điện Hyundai HD-800H ( Công suất: 800VA; 640W) 3,335,910 Bộ lưu điện Hyundai HD-1400H ( Công suất: 1400VA; 1120W) 4,967,995 Bộ lưu điện Hyundai HD-2500H ( Công suất: 2500VA; 2KW) 6,994,650 Bộ […]

  Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT) Online UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha) Bộ lưu điện Hyundai HD-1K1 ( Công suất:  1KVA; 700W) 6,904,975 Bộ lưu điện Hyundai HD-2K1 ( Công suất:  2KVA; 1400W) 14,563,220 Bộ lưu điện Hyundai HD-3K1 ( Công suất: 3 KVA; 2100W) 19,800,240 Bộ lưu […]

Tên model (Công suất) Giá (Chưa VAT)  Line interactive UPS  Hyundai Bộ lưu điện Hyundai HD-500VA ( Công suất: 500VA; 300W) 825,010 Bộ lưu điện Hyundai HD-600VA ( Công suất: 600VA; 360W) 896,750 Bộ lưu điện Hyundai HD-800VA ( Công suất: 800VA; 480W) 1,632,085 Bộ lưu điện Hyundai HD-1000VA ( Công suất: 1000VA; 600W)  2,062,525 […]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37