Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT) Online UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha) Bộ lưu điện Hyundai HD-1K1 ( Công suất:  1KVA; 700W) 6,904,975 Bộ lưu điện Hyundai HD-2K1 ( Công suất:  2KVA; 1400W) 14,563,220 Bộ lưu điện Hyundai HD-3K1 ( Công suất: 3 KVA; 2100W) 19,800,240 Bộ lưu […]

Tên model (Công suất) Giá (Chưa VAT)  Line interactive UPS  Hyundai Bộ lưu điện Hyundai HD-500VA ( Công suất: 500VA; 300W) 825,010 Bộ lưu điện Hyundai HD-600VA ( Công suất: 600VA; 360W) 896,750 Bộ lưu điện Hyundai HD-800VA ( Công suất: 800VA; 480W) 1,632,085 Bộ lưu điện Hyundai HD-1000VA ( Công suất: 1000VA; 600W)  2,062,525 […]

Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37