Tên Dự án:  Cung cấp máy phát điện 300 KVA cho dự án Sửa chửa, nâng cấp hồ chứa nước Mạc Khê và hồ chứa nước Sông Rác

Chủ đầu tư: BQL dự án Sửa chửa, nâng cấp hồ chứa nước Mạc Khê và hồ chứa nước Sông Rác

Địa điểm lắp đặt:

Thời gian thực hiện: Tháng 08 – 2010

Phạm vi cung cấp: 01 Máy phát điện 3 pha 300KVA chạy dầu diesel – Hyundai DHY300KSE

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện và tủ ATS:

Đặt hàng


Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37