Robots meta found: ""Robots meta found: "" Máy phát điện 12Kw cho Viễn Thông Trà Vinh : Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện ups Hyundai

Tên Dự án:  Cung cấp Máy phát điện 12Kw cho Viễn Thông Trà Vinh

Chủ đầu tư: Viễn Thông Trà Vinh

Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Trà Vinh

Thời gian thực hiện: Tháng 09 – 2010

Phạm vi cung cấp: Máy phát điện chạy dầu diesel 1 pha 12Kw – Hyundai DHY13KSEm

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện và tủ ATS:

Đặt hàng


Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975.24.34.37