Robots meta found: ""Robots meta found: "" Máy phát điện 100KVA cho Công ty Bảo Việt Thái Bình : Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện ups Hyundai

Tên Dự án: Cung cấp máy phát điện 100KVA cho Công ty Bảo Việt Thái Bình

Chủ đầu tư: Công ty Bảo Việt Thái Bình

Địa điểm lắp đặt: Thành phố Thái Bình

Thời gian thực hiện: Tháng 02 – 2009

Phạm vi cung cấp: 01 Máy phát điện 3 pha 100KVA (80Kw) chạy dầu diesel – Hyundai DHY110KSE

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện và tủ ATS:

Đặt hàng


Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975.24.34.37