Robots meta found: ""Robots meta found: "" Cung cấp máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3 : Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện ups Hyundai

Tên Dự án:  Cung cấp máy phát điện cho Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: Tháng 02 – 2011

Phạm vi cung cấp: 23 Máy phát điện Hyundai DHY 6000SE-3

Hình ảnh triển khai lắp đặt Máy phát điện:

Đặt hàng


Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975.24.34.37