Bảng báo giá chi tiết máy phát điện chạy xăng Hyundai
(Công suất từ 1kw đến 13kw)
Tên model – Công suất Giá bán Catalogue Manual
(Hướng dẫn sử dụng)
Máy phát điện Hyundai HY 14000LE – 12Kw – 13Kw
Máy phát điện Hyundai HY 11000LE – 7,5Kw – 8,5Kw
Máy phát điện Hyundai HY 12000LE – 8,5Kw – 9,5Kw
Máy phát điện Hyundai HY 9000LE – 6Kw – 6,6Kw
Máy phát điện Hyundai HY 7000LE – 5Kw – 5.5Kw
Máy phát điện Hyundai HY 6000LE – 4Kw – 4,4Kw
Máy phát điện Hyundai HY 6000L – 4Kw – 4,4Kw
Máy phát điện Hyundai HY 3100L – 2,5Kw – 2,8Kw
Máy phát điện Hyundai HY 3100LE – 2,5Kw -2,8Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2500LE – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2500L – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2000SEi – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 2000Si – 2Kw – 2,2Kw
Máy phát điện Hyundai HY 13000LE – 10kw – 11kw
Máy phát điện Hyundai HY 11KLE – 9kw – 10Kw

Quý khách xem thêm chi tiết tại các danh mục sản phẩm:

Đặt hàng


Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37