Tên model (Công suất) Giá (VNĐ-Chưa VAT)
Online UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha)
Bộ lưu điện Hyundai HD-1K1 ( Công suất:  1KVA; 700W) 6,904,975
Bộ lưu điện Hyundai HD-2K1 ( Công suất:  2KVA; 1400W) 14,563,220
Bộ lưu điện Hyundai HD-3K1 ( Công suất: 3 KVA; 2100W) 19,800,240
Bộ lưu điện Hyundai HD-5K1 ( Công suất: 5KVA; 3500W) 32,139,520
Bộ lưu điện Hyundai HD-6K1 ( Công suất: 6KVA; 4200W) 37,161,320
Bộ lưu điện Hyundai HD-10K1 ( Công suất: 10KVA; 7000W) 56,495,250
Online UPS Hyundai  (Đầu vào ba pha/ Đầu ra một pha)
Bộ lưu điện Hyundai HD-10K2 ( Công suất:  10KVA; 8KW) 64,566,000
Bộ lưu điện Hyundai HD-15K2 ( Công suất:  15KVA; 12KW) 80,707,500
Bộ lưu điện Hyundai HD-20K2 ( Công suất:  20KVA; 16KW) 114,784,000
Bộ lưu điện Hyundai HD-30K2 ( Công suất: 3 KVA; 24KW) 149,219,200
Online UPS Hyundai  (Đầu vào ba pha/ Đầu ra ba pha )
Bộ lưu điện Hyundai HD-10K3 ( Công suất: 10KVA; 8KW) 79,362,375
Bộ lưu điện Hyundai HD-15K3 ( Công suất: 15KVA; 12KW) 139,893,000
Bộ lưu điện Hyundai HD-20K3 ( Công suất: 20KVA; 16KW) 156,034,500
Bộ lưu điện Hyundai HD-30K3 ( Công suất: 30KVA; 24KW) 193,698,000
Bộ lưu điện Hyundai HD-40K3 ( Công suất: 40KVA; 32KW) Call
Bộ lưu điện Hyundai HD-60K3 ( Công suất: 60KVA; 48KW) Call
Bộ lưu điện Hyundai HD-80K3 ( Công suất: 80KVA; 64KW) Call
Bộ lưu điện Hyundai HD-100K3 ( Công suất: 100KVA; 80KW) Call


Đặt hàng


Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37