Cung cấp máy  phát điện Hyundai DHY200KSE cho điện lực tỉnh Quảng Ninh để trang bị máy phát điện dự phòng cho cơ sở người có công của Tỉnh Quảng Ninh.

Thuộc gói thầu: Cung cấp trang thiết bị vật tư máy  móc cho cơ sở người có công tỉnh Quảng Ninh.

Đặt hàng


Quý khách cần tư vấn
Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0975 24 34 37